Liczba odwiedzin strony: 30724 Osób na stronie: 2
 

Anna Goździalska 
Kancelaria notarialna

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 153 poz. 1611 - Przekazywanie informacji dotyczących uczestników pracowniczych programów emerytalnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących uczestników pracowniczych programów emerytalnych (Dz. U. z dnia 5 lipca 2004 r.) Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Informację dotyczącą uczestnika pracowniczych programów emerytalnych sporządza zarządzający w formie kwestionariusza. 2. Wzór kwestionariusza stanowi załącznik do rozporządzenia. § 2.  Kwestionariusz przekazywany jest uczestnikowi pracowniczego programu emerytalnego oraz następnemu zarządzającemu albo instytucji finansowej prowadzącej indywidualne konto emerytalne (IKE) przesyłką poleconą. § 3.  Rubryki nr 21-27 kwestionariusza wypełnia się od dnia 1 września 2004 r. § 4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. ________ 1)    Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427). ZAŁĄCZNIK WZÓR INDYWIDUALNY KWESTIONARIUSZ INFORMACYJNY UCZESTNIKA PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO   Numer wpisu programu do rejestru 1. Dane identyfikujące uczestnika pracowniczego programu emerytalnego pierwsze imię 2. nazwisko 3. data urodzenia 4. adres zamieszkania 5. numer NIP 6. numer PESEL 1 7. Dane identyfikujące pracodawcę prowadzącego pracowniczy program emerytalny nazwa 8. numer REGON 9. numer NIP 10. adres siedziby 11. adres do korespondencji 12. Dane identyfikujące zarządzającego pracowniczym programem emerytalnym nazwa 13. numer REGON 14. numer NIP...
Monitor Polski 1997 Nr 14 poz. 118 - Nadanie odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 września 1996 r. o nadaniu odznaczeń. (M.P. z dnia 5 marca 1997 r.) Rej. 149/96 Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostają: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz drugi 1. Zgodziński Jerzy s. Stefana, ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 2. Bień January s. Ryszarda, 3. Chojnacki Juliusz s. Kazimierza, 4. Jeziorowski Edward s. Edwarda, 5. Jorasz Danuta c. Edwarda, 6. Malinowski Grzegorz s. Jana, 7. Mazur Jan s. Jana, 8. Rapacki Ryszard s. Hipolita, 9. Wachowiak Stanisław s. Jana, 10. Zirk-Sadowski Marek s. Juliusza.
KRS 0000267884 - EURO-TRADE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
EURO-TRADE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI SP. Z O.O. 2006-11-20 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BURAKOWSKA 5/7 01-166 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
527-252-67-82 140766877 0000267884
KRS 0000267883 - WISŁA 1 SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
WISŁA 1 SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-11-16 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
----- WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000267883
KRS 0000267882 - "GDYNIANKA" WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"GDYNIANKA" WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SPÓŁDZIELNIA 2006-11-20 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GNIEWSKA 13 81-047 GDYNIA M. GDYNIA M. GDYNIA POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
958-154-53-25 220338869 0000267882
KRS 0000267881 - NOREEN INVESTMENTS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
NOREEN INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-11-20 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KRÓLEWSKA 27 00-060 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(22) 379-94-40 (22) 379-94-40 (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
701-004-58-29 140750310 0000267881
KRS 0000267880 - GLOBAL PARTNERS RESIDENTIAL SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
GLOBAL PARTNERS RESIDENTIAL SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-11-20 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PL. PIŁSUDSKIEGO 3 00-078 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
525-237-93-61 140747510 0000267880
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone notariusz Łódź HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Anna Goździalska Kancelaria notarialna
adwokat łódzkieradca prawny łódzkiekomornik łódzkiesyndyk łódzkiekancelaria prawna łódzkieprawnik łódzkieprawnikReklama