Liczba odwiedzin strony: 30953 Osób na stronie: 2
 

Anna Goździalska 
Kancelaria notarialna

 
 
Anna Goździalska
Kancelaria notarialna
 
Piotrkowska 16
90-269 Łódź
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 153 poz. 1611 - Przekazywanie informacji dotyczących uczestników pracowniczych programów emerytalnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących uczestników pracowniczych programów emerytalnych (Dz. U. z dnia 5 lipca 2004 r.) Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Informację dotyczącą uczestnika pracowniczych programów emerytalnych sporządza zarządzający...
Monitor Polski 1997 Nr 14 poz. 118 - Nadanie odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 września 1996 r. o nadaniu odznaczeń. (M.P. z dnia 5 marca 1997 r.) Rej. 149/96 Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni...